Regler

 

Sveriges lag

På ‘Fräls oss ifrån ondo’ gäller först och främst Sveriges lag. Alla nedan skrivna regler är underordnade lagen.

 

Arrangörer

Vid dispyter, oklarheter och frågor vilka rör lajvet har arrangörerna alltid sista ordet. Arrangörer (arr.) för lajvet är Erica Kolppanen och Anders Karls.

 

Anmälan

Genom att anmäla sig till lajvet godkänner spelare detta regelverk och förbinder sig till att följa det under lajvet.

 

Regelbrott

Vid regelbrott kommer arr. att uppmana aktuell spelare att i fortsättningen följa reglerna. Vid upprepade regelbrott kan och kommer arr. att skicka bort aktuell spelare från lajvet. Denna spelare får inte tillbaka sin anmälningsavgift. Då lajvlokalen ligger avsides kommer det också att vara en sådan spelares egna ansvar att ta sig från platsen.

 

Personer utanför lajvet

Eventuella personer vilka inte är del av lajvet ska respekteras. De får under inga omständigheter dras in i lajvet på något sätt. Om de stör lajvet ska de vänligt, men bestämt avhysas och få en kort förklaring av vad som pågår i lokalen.

 

Respekt för medspelarna

På detta lajv kommer relationer och konflikter roller emellan att vara viktiga. Var därför lyhörda för varandra redan under rollskapararbetet. Var tydliga med vad ni vill och inte vill spela på. Lyssna och känn in varandra och var också noga med att ni genom ert spel inte förstöra någons annans upplevelse. Vi skapar berättelsen, som lajvet är, gemensamt.

Arr. vill även lyfta fram det viktiga i att kunna spela upp varandra. Ibland är våra roller väldigt mycket annorlunda från oss själva och det kan vara svårt att genast när lajvet börjar hitta rätt. Låt det vara så och stötta gärna andra spelare i deras spel. Var rädd för den läskiga, gräla med den grälsjuke, reta den utstötte, fråga råd av den visa, lyd din ledare, bestraffa regelbrytare, låt dig charmas av den karismatiske, gå bakom ryggen på den godtrogne osv.

Ta hand om varandra, peppa varandra, stötta varandra och jobba tillsammans för en större upplevelse för alla deltagare!

 

Säkerhet

Spelarnas säkerhet och trygghet kommer alltid före lajvet och dess händelser. Det kommer att finnas en första hjälpen-väska på plats och mindre sår och liknande kan med fördel skötas om in-lajv om den skadade spelaren är okej med detta.

Om allvarliga skador uppstår under lajvet eller om lajvet behöver brytas av andra orsaker ska säkerhetsordet HOLD användas. HOLD ropas högt och tydligt och alla som hör det upprepar ordet för att det ska nå alla. Då spelare hör HOLD avbryter de lajvet även om de inte vet vad som händer. Sedan följer alla arrs instruktioner. HOLD kan användas vid situationer som: Allvarliga skador eller sjukdomstillstånd, uppkomna eldsvådor eller andra situationer som är direkt hotfulla eller farliga. Vid allvarlig skada/sjukdom då larmcentralen behöver larmas ska det samtalet givetvis prioriteras över att genast bryta lajvet med HOLD.

‘Fräls oss ifrån ondo’ använder sig också av säkerhetsorden “Rött-Grönt-Gult”. Dessa kan användas för att markera hur bekväm eller obekväm en är med en viss situation utan att spelet behöver brytas. Använd dem i pressade situationer, fysiska eller psykiska för att smidigt kunna undvika obehag rent off eller för att få reda på om medspelare är okej. Det går alltid att förtydliga vad exakt i situationen som syftas på när säkerhetsorden används. Spelare ska alltid respektera de medspelare som använder säkerhetsord och agera i enlighet med dem.

 

Vad säger du om du säger något av dessa ord?

”Rött!” – ”Backa! Det här har gått för långt. Jag är inte bekväm i den här situationen. Lämna mig ifred ett tag.”

”Gult!” – ”Hit, men inte längre! Jag känner mig ännu inte obekväm, men dra inte det här längre.”

”Grönt!”/”Det är grönt” – ”Allt är okej. Off mår jag bra.”

”Grönt?”/”Är det grönt?” – ”Är du okej? Mår du bra off?”

 

En spelare behöver aldrig delta i en scen eller situation om denna inte vill och kan välja att gå till ett annat rum. En spelare som känner sig illa till mods har när som helst rätt att avbryta sitt spel och avlägsna sig till off-rummet utan att behöva förklara varför.

 

In och Off

In, eller in-lajv, är allt det som är innanför fiktionen och en del av lajvet. Off, eller off-lajv är det som ligger utanför fiktionen, det som inte är en del av lajvet.

Under lajvets gång ska spelare hålla sig till fiktionen och undvika att prata om off-saker och -händelser då detta förstör illusionen och stör andra spelare. Off-föremål ska hållas till ett minimum och i första hand lämnas hemma eller i off-rummet.

Om du av någon anledning måste gå ur roll och göra eller säga någonting som inte hör lajvet till signalerar du detta genom att hålla din knutna näve ovanför ditt huvud. Detta innebär att du är off-lajv och totalt skall ignoreras av andra spelare. Detta tecken får inte missbrukas och dess användning bör i allmänhet göras diskret och hållas till ett absolut minimum.

 

Mobiltelefoner

‘Fräls oss ifrån ondo’ är ett lajv i modern tid och därför kan det vara motiverat att en del karaktärer har mobiltelefon. De får dock inte störa lajvandet och eventuella off-samtal bör ske utom syn och hörhåll från övriga lajvare.

 

Lajvområdet

Lajvområdet kommer att bestå av ett Folkets hus. Hela denna byggnad, med undantag för ett av rummen, är in-lajv och får användas av spelarna. Det rum som inte är in-lajv kommer att vara off-rum och bland annat fungera som vilorum om lajvet blir för intensivt och som ett rum där en kan diskutera relationer, scener, händelser och eventuella dilemman med arr eller andra spelare.

I byggnaden finns ett kök. Det går bra att lajva i köket, men med extra försiktighet pga matförberedelserna som kommer att äga rum där under lajvet.

Området runt byggnaden, gården och parkeringsplatsen är inte det primära lajvområdet, men får nyttjas av spelare som vill ta lite frisk luft. Lajvbyggnaden ligger precis vid en väg och inom synhåll för flera så inga högljudda gräl eller iögonfallande scener ska förekomma utomhus av respekt för personer som inte deltar i lajvet.

Lajvet pågår fortlöpande på lajvområdet från lajvstart till lajvslut och illusionen och fiktionen ska upprätthållas och spelarna gestalta sina roller under hela den tiden.

 

Alkohol och tobak

‘Fräls oss ifrån ondo’ är ett alkoholfritt lajv. Ingen alkohol är tillåten på lajvområdet och spelarna får inte vara onyktra under evenemanget.

Rökning är inte tillåten, varken i lokalen eller utanför då arr. vill skapa ett allergivänligt evenemang. Snus, nikotinplåster och andra lagliga preparat vilka inte påverkar andra är tillåtna att nyttjas efter eget huvud.

Eventuell in-lajv alkohol simuleras med alkoholfria alternativ eller saft i passande flaskor.

 

Skadegörelse

En spelare får aldrig med flit eller genom grov oförsiktighet förstöra någon annans egendom. För förstörd egendom blir spelaren personligen ersättningsskyldig. Inte heller rekvisita i lajvet får förstöras utan arrs tillåtelse.

 

Våld

Fysisk strid eller styrkemätningar kan komma att förekomma på lajvet, men Fräls oss ifrån ondo är ett lajv med mycket lite fysiskt våld. Om en konfliktsituation uppstår där den enda utvägen är en fysisk sammandrabbning så bör detta begränsas till lätt och kontrollerad brottning och kraftmätning. I dessa handgemäng är det viktigt att hålla koll på sin motspelare och att denne mår bra. Tryck upp varandra försiktigt mot väggen eller greppa varandra i en brottande “kram” eller tumla runt i en ofarlig brottningsmatch. Att på riktigt knäa, bita, riva, slita, sparka, slå, ta strypgrepp eller på annat sätt åsamka sin motståndare verklig skada är förbjudet. Anfall heller aldrig en spelare som inte är beredd. Vill spelare utföra en sceniskt snyggare stridsscen går det alltid att diskutera igenom den innan i off-rummet.

Två personer är alltid starkare än en och i en konflikt mellan endast två personer så vinner den som står på sektens sida. Detta må verka som en stor gråzon, men använd spelsinnet och tänk på att detta är ett dystopiskt lajv där karaktärerna arbetar för att dra varandra djupare ner i mörkret; det skall inte gå att stå ensam mot församlingen. Med detta sagt bör påpekas att fysiskt våld ofta kan ersättas med psykiskt våld, i synnerhet om kollektivet stöder.

På detta lajv kommer det inte att finnas några vapen.

Fysisk skada spelas efter bästa förmåga.Romantik, intimitet och sex

Vid romantiska och intima situationer gäller det att alla inblandade spelare är ytterst lyhörda och respektfulla, eftersom det är möjligt att verkliga känslor stiger till ytan. Fysisk beröring är en normal del av lajv, men alla har olika gränser när det kommer till att uttrycka och ta emot ömhet. Det rekommenderas att spelare, som vet att de ska spela en romantisk relation, före lajvet diskuterar var gränserna går, samt att de efter lajvet kollar med medspelarna att allt är okej. Alternativt kan spelare gå off under lajvet för att diskutera om de märker att det uppstår romantiska känslor mellan karaktärerna.

Sex
Verkligt sex får aldrig förekomma på detta lajv. Eventuell sexuell aktivitet som rollerna företar sig simuleras istället genom massage av axlar och armar. Metoden ger bra möjlighet att spela på akten om man så vill, genom att variera massagens intensitet och därtill föra passande ljud, allt för att det ska låta som om det utövas älskog. Inga privata kroppsdelar får röras och spelarna ska vara lyhörda för varandras intimitetsgränser. Om en spelare tycker att någon är för närgången, ska spelaren använda säkerhetsorden GULT/RÖTT. Det är tillåtet att avlägsna en del klädesplagg på sig själv, med alla andra inblandades samtycke, men underkläder ska alltid behållas på.

Om en av spelarna inte vill spela ut akten, men ändå anser att det skulle tillföra lajvet något så kan de berörda parterna välja att simulera sexet genom att föra en off-konversation om den eller helt enkelt off bestämma vad som hänt.

Simulerat sexuellt våld och övergrepp får endast förekomma om alla inblandade på förhand off har gett sitt samtycke, och övervägt om det tillför något till spelet.

 

Gömma saker

Det är inte tillåtet att gömma inlajvsaker i skrevet för varken kvinnor eller män. Det är för kvinnor dessutom förbjudet att gömma inlajvsaker i BH:n eller på det området på kroppen. Tycker en spelare att det skulle vara obehagligt att bli visiterad på ytterligare ställen på kroppen bör denna spelare heller inte gömma något föremål där, alternativt ta fram föremålet själv om hens roll blir konfronterad angående det.

Relevanta offlajvprylar så som mediciner kan spelare gömma hur och var de vill.

 

Stöld

Det är tillåtet att roller stjäl föremål som är relevanta för lajvet och dess handling, så som brev och skrivelser samt andra rollers speciella ägodelar. Alla dessa föremål ska givetvis lämnas tillbaks till den rättmätiga ägaren när lajvet är slut. Prata gärna med ägaren eller arr. innan stölden också så att det inte behöver uppstå onödiga missförstånd.

Mat (från andra spelare eller från köket), kläder, mobiler eller andras off-prylar är inte tillåtna att stjäla eller låna utan lov.

 

Fångenskap

Att beröva en roll dess frihet kan vara ett intressant speltekniskt grepp. Vare sig det handlar om fastbindning, inlåsning eller annat så har fångvaktaren/tillfångatagaren alltid ansvar för den frihetsberövades trivsel, säkerhet och spelupplevelse. Fångvaktaren bör se till att den tillfångatagna rollens spelare har intressant spel, att alla mänskliga behov är tillgodosedda och att fången aldrig lämnas ensam för långa stunder.

Ingen spelare får bindas mot sin vilja, vilket kan signaleras med säkerhetsorden “Rött” eller “Gult”, men spelaren måste i så fall gå med på mildare former av frihetsberövande såsom t.ex. att sitta stilla på en stol.

 

Karaktärsdöd

Under ‘Fräls oss ifrån ondo’ kan en karaktär endast dö genom självmord eller assisterat självmord, d.v.s. att en annan karaktär hjälper eller tvingar den andra karaktären att ta sitt liv. Kom dock ihåg att de flesta människor har en stark livslust och självbevarelsedrift och att ta det sista steget varken är lätt eller snabbt. Exakt hur en sådan akt genomförs lämnas upp till spelaren, men tänk på att händelsen bör skapa ett givande spel för andra spelare.

Det kommer in-lajv att förekomma ett giftigt preparat som symboliseras av harmlösa vitamin-brustabletter som löses upp i vatten. Giftets verkningstid är ett par minuter varefter karaktären drabbas av yrsel, kraftig smärta och slutligen döden. Förgiftning kan endast ske om spelaren är medveten om att det som hen dricker är giftigt.

En spelare har endast en karaktär. Om karaktären dör får spelaren ingen ny och blir tvungen att spendera resten av lajvet i off-rummet.

 

Karaktären avlägsnar sig från platsen

I teorin kan en karaktär välja att lämna platsen vilket samtidigt innebär att hen lämnar sekten. Valet bör dock vara ytterst välmotiverat och handlingen bör gynna den kollektiva spelupplevelsen. På grund av religiösa övertygelser, sektens påtryckningar, m.m. skall det i praktiken vara näst intill omöjligt att lämna sekten.

En spelare har endast en karaktär. Om karaktären lämnar platsen får spelaren ingen ny och blir tvungen att spendera resten av lajvet i off-rummet.