Karaktärer

Här listas alla karaktärer som kan spelas under lajvet. Vid anmälningen uppger du första, andra, och tredje preferens för de karaktärer som intresserar dig. När rollerna tilldelas får spelaren en kort beskrivning av karaktären och dess viktigaste relationer. Spelaren har sedan möjlighet, och skyldighet, att själv utveckla karaktären och dess relationer till något som är intressant och spelbart.

Alla karaktärer, med ett fåtal undantag, kan spelas antingen som man eller kvinna. För en del karaktärer används samma namn oavsett rollens kön.

Karaktärerna är arrangerade i ungefärlig statusordning, men i synnerhet i mitten på listan är statusskillnaderna diffusa.

Hosanna / Hosea

∙ Blodsband ∙ Blint troende ∙ Oföränderlig ∙ Lojal ∙ Ödmjuk ∙
H är uppväxt inom SIA och en av dem som varit med allra längst. Hen är Katharinas kusin, en fanatiskt troende följare och en duktig rekryterare av nya medlemmar. SIA och Katharina är hela Hs liv. Katharina har alltid behandlat H bättre än alla andra och anförtrott sig åt hen. Att vara kusin till SIAs ledare innebär dock också stort ansvar, något som H verkligen får känna av nu när Karharina inte finns med dem. Hur borde församlingen agera nu och vilken kunskap kan H våga dela med sig av?
OBS! Spelaren bör vara beredd att axla en ledarposition och verka drivande för lajvet.

Gabriella / Gabriel

∙ Ambitiös ∙ Narcissist ∙ Karismatisk ∙ Avundsjuk ∙  Reformator ∙
G bär samma gudomliga gnista inom sig som Katharina och i hennes frånvaro är G en av de som stiger fram för att fylla tomrummet. G har en karismatisk utstrålning, men är dessvärre en narcissist i ordets sanna bemärkelse och väljer att tolka och styra verkligheten till sin fördel. Frågan är om inte G ser Katharinas frånvaro som en möjlighet att styra flocken i sin egen riktning…?
OBS! Spelaren bör vara beredd att axla en ledarposition och verka drivande för lajvet.

Uriel

∙ Strävande ∙ Trevlig ∙ Positiv ∙ Populär ∙ Saknar vittnesbörd ∙
Uriel har aldrig känt Herrens närvaro, utan har under alla år inom SIA gjort sitt yttersta för att följa rörelsens läror och delta i dess riter i hopp om att Herren en dag skall belöna hen med en äkta känsla. Samtidigt är Uriel en av de trevligaste och populäraste personerna inom SIA och en person som människorna gärna tyr sig till. Nu när den yttersta dagen närmar sig bävar Uriel för att hens skenhelighet skall förpassa hen till Helvetet. Eller är det kanske så att Herren belönar hen med sin härlighet om hen vågar löpa linan ut?
OBS! Spelaren bör vara beredd att axla en ledarposition och verka drivande för lajvet.

Adina / Adam

∙ Lojal ∙ Klippa ∙ Skamfylld ∙ Bödel ∙ Konfliktfylld ∙
A är en klippa i församlingen. Hen är hård och kräver mycket av sina bröder och systrar, men mest av sig själv. När svåra reningar skall utföras står A först i kö. A bär sin partners död på sitt samvete och längtar efter den dagen då de återförenas i Himmelen. Men detta förutsätter att hen lever ett exemplariskt liv. En annan romans har dock krupit sig in i A’s liv vilket fyller hen med svårt tvivel.

Tabita / Titus

∙ Moderlig ∙ Kärleksfull ∙ Skamfylld ∙ Bestraffare ∙ Cancerpatient ∙
T hade en fantastisk familj och ett bra liv fram till dess hen fick diagnosen. Cancer. Behandlingen tog hårt på T och det var inte före hen upptäckte SIA och blev helad av Katharina som livskraften återvände! Nu är T en aktiv och trogen SIA-medlem som gör allt vad som krävs för att var och en skall komma till Himmelen. Allt vad som krävs. Samtidigt känner hen en oroväckande svaghet i sin kropp…

Rafael / Rafaela

∙ Fanatisk ∙ Exorcist ∙ Militant ∙ Dömande ∙ Bestraffare ∙
Åt R har getts en speciell förmåga att förnimma och fördriva demoner. Rs värld är svartvit och hen delar med enkelhet in människorna i de som följer Satan och de som följer Herren. Hen har en militant attityd gentemot omvärlden och har ofta förespråkat att SIA aktivt borde kämpa mot Satans hejdukar. Dessvärre ser R även fiender inom SIA och har en personlig lista över de som hen anser är ovärdiga att stiga in i Himmelen.

Matteus ♂

∙ Temperamentsfull ∙ Syndare ∙ Ångerfull ∙ Alkoholist ∙ Döende ∙
Matteus är SIAs jurist och stressen som följer med har fått utlopp genom många synder. I första hand är det hans fru Diana som fått ta emot slagen. Katharina har alltid förlåtit honom och reningarna har varit milda och få, men nu tvivlar han på att detta skall räcka föra att ta honom till Himmelen. Döden står vid dörren. Får han förlåtelse av Gud och dem han syndat mot? Eller faller han tillbaka i förtappelse?

Diana ♀

∙ Intellektuell ∙ Existentiell ångest ∙ Ifrågasättande ∙ Självisk ∙ Offer  ∙
Med en doktorsgrad inom naturvetenskaper är Diana en av de mest bildade av SIAs medlemmar. Hon ser SIA objektivt för vad den är, en manipulativ sekt med destruktiva tendenser, men väljer att stanna kvar och att tiga av själviska orsaker. Diana bär på en stor existentiell ångest som endast SIAs gemenskap kan hela. Diana är också gift med Matteus, ett äktenskap som är allt annat än lyckligt.

Jerusalem

∙ Slug ∙ Maktmissbrukare ∙ Sadist ∙ Högmodig ∙ Hedonist ∙
Jerusalem har en bakgrund inom den syndiga reklambranchen, men även onda saker kan vändas till något gott. Jerusalem har utnyttjat sina kontakter och kunskaper i SIAs tjänst genom att vara församlingens PR-ansvariga. När hen inte är församlingens ansikte utåt njuter hen av det relativt bekväma livet i sekten och utnyttjar sin viktiga position för att få den njutning hen vill ha. Nu när Katharina är borta kanske det inte blir lika lätt att komma undan med denna livsstil…

Rakel ♀

∙ Fantasifull ∙ Inlevelsefull ∙ Guds budbärare ∙ Långsint ∙ Rebellisk ∙
Rakel är församlingens aktivaste tungotalare. Hon hör och förstår Guds ord på ett sätt som ingen annan i församlingen, förutom Katharina förstås. Katharina erkänner hennes inlevelsefulla samtal med Gud som riktiga, men allt emellanåt händer det att Rakel tar sig för stora friheter och drar Katharinas vrede över sig. Vissa i SIA har hört Rakel nämna något om att församlingen kanske borde lyssna mer på Gud än på Katharina…

 

Beata ♀

∙ Skenhelig ∙ Naiv ∙ Grym ∙ Jungfru Maria ∙ Dömande ∙
Beata är ‘Guds bästa barn’ och ser sig själv vara ren och kysk som ett helgon. Hon låter sig själv stråla som solen samtidigt som hon är snar med att påpeka andras brister. Således väcker hon mångas tysta förtret. Som moder till Maja bär hon dock på synden av att ha vållat sin dotters död… Frågan är hur länge hon kan ljuga för sig själv och om hennes oskuldsfullhet är tillräckligt för att ta henne upp till Himmelen?

Salome / Solomon

∙ Traditionell ∙ Drivkraftig ∙ Godhjärtad ∙ Ångerfull ∙ Materialist ∙
S var en framgångsrik och stormrik företagsmogul innan hen träffade Katharina. Att skänka sin förmögenhet till församlingen var i sig inte svårt, men familjen, livsstilen, tankesättet i affärsvärlden… Alla dessa saker gör sig ännu påminda. Nu skulle S egentligen helst lämna församlingen men skäms för mycket för sina livsval för att våga möta världen utanför. För att köpa tillbaka sitt anseende tar S nu stora risker för att göra något hen vet är gott, men en stor synd i församlingens ögon.

Nathanael

∙ Räddad ∙ Ren ∙ Skör ∙ Omyndigförklarad ∙ Frustration ∙
Nathanael är hela gruppens skyddsling. Hen skyddas från andras synder och anses vara den renaste personen i hela församlingen näst efter Katharina. När Nathanael kom till SIA var hen besatt av en demon som gav hen djup ångest, men i församlingen blev demonen utdriven. Efter detta förklarade Katharina Nathanael som fullständigt renad, syndfri och förlåten. Andras synder kan dock fördärva Nathanael varför hen behöver skyddas.

Eden

∙ Ovetande ∙ Envis ∙ Konvertit ∙ Charmig ∙ Gladlynt ∙
Eden är väldigt ny i SIAs gemenskap och anslöt sig mest för att revoltera mot sin familj och sin uppväxt inom en annan religion. När det blev turbulent inom församlingen så höll sig Eden kvar av ren envishet, men märkte snart att SIA faktiskt är helt underbart! Även nu, med Katharina frånvarande, är Eden övertygad om att SIA är härligheten på jorden, helt omedveten om det gruvliga som bubblar under ytan…

Tristan ♂

∙ Förälskelse ∙ Helad ∙ Skvallerbytta ∙ Lögnare ∙ Tillfreds ∙
Tristan älskar SIA och Katharina, men mest av allt älskar han Isolde. Deras passionerade relation har väckt mycket avundsjuka vilket krävt en motoffensiv från Tristans sida. Gång på gång har han skvallrat på andras synder och när skvallret inte räckt har lögnerna tagit vid. Han är inte ond, han har bara kämpat för kärleken, men nu hotas deras relation av något som inte går att avvärja och hela hans värld riskerar att rasa samman.

Isolde ♀

∙ Förälskelse ∙ Akademiker ∙ Skuldkänslor ∙ Utpressad ∙ Rädd ∙
Det var Isolde som upptäckte SIA och dess härligheter och som drog med Tristan. Till att börja med var allt fantastiskt och Isolde älskade Katharina, bekände alla sina synder och brister för henne. Men allt har förändrats. Församlingen är nu en källa till total skräck för Isolde, men kärleken till Tristan håller henne kvar. Ja, och så vet ju Katharina om Isoldes hemlighet, en hemlighet som skulle förstöra ett liv ute i samhället.

Benjamin / Bianca

∙ Kompulsiv förlåtare ∙ Självbestraffare ∙ Matryr ∙ Självisk ∙
B känner väldigt lite ansvar för att rena sina bröder och systrar. Hen anser att var och en har ansvar för sin egen färd till Himmelen och är manisk vad gäller sin egen förlåtelsen och ber om förlåtelse för minsta lilla. Samtidigt tar hen också reningen i egna händer och bestraffar sig själv ofta. Men är detta endast ett sätt att undvika att bli renad av församlingen? Eller en vanvriden narcissism? Eller är det helt enkelt enklare att känna fysisk smärta än att lida i själen?

Felicia / Filemon

∙ Aggressiv ∙ Kriminell ∙ Fanatisk ∙ Missbrukare ∙ Beroende av andlig extas ∙
F har ett kriminellt och besvärligt förflutet, men fann sin räddning inom SIA. Katharina och församlingen är det lim som hindrar Fs liv från att än en gång falla samman. Till att börja med sände varje bön och andakt en stöt av andlig extas genom Fs kropp, men det har börjat bli allt svårare att känna detta. Håller F på att förlora tron? Vad kan hen göra för att göra situationen bättre? F vet att hen har gjort en fruktansvärd synd mot en annan medlem, visserligen var det innan Fs liv i SIA, men kanske är det den synden som stör?

Virgo / Virginia

∙ Fysiskt sjuk ∙ Tillgiven ∙ Uppriktig ∙ Vallhund ∙ Barndomsvän ∙
Hen vet att sjukdomen är ett tecken på synd och orenhet, men vad hen och Katharina än gör verkar sjukdomen inte vilja ge med sig. V har varit med länge och ser SIA som sin familj. Kan V själv inte få ta del av härligheten i livet efter detta kan hen i alla fall försöka hjälpa de andra att komma dit. Har varit med nog länge för att även se Katharinas mänskliga sidor och är en trogen och uppriktig rådgivare till henne vare sig hon vill det eller ej.

Lucia / Lazarus

∙ Dödsångest ∙ Skamfylld ∙ Lättmanipulerad ∙ Offer ∙
Hen vållade en människas död som barn och har levt med skulden ända sedan dess. SIA gav en väg till förlåtelse och hen gör allt för att bli ren. Samtidigt bär hen på en fruktansvärd rädsla för döden, övertygad om att hen ännu inte sonat för sitt brott och ovillkorligen kommer att brinna i Helvetet. Detta har lett till att L blivit offer för de som kommit på tanken att utnyttja L för sina egna syften.

Paulus / Paulina

∙ Naiv ∙ Maschocist ∙ Manipulativ ∙ Offer ∙ Söker uppmärksamhet ∙
P är inte ond, inte egentligen. Hen har egentligen bara svårt för att veta hur hen ska umgås med andra människor och en rädsla för att inte få vara med. Hen har upptäckt att ett säkert sätt att inte bli bortglömd inom SIA är att synda eller få andra att synda. När hen blir renad vet P att hen verkligen är en del av kärlekens gemenskap, och det finns därför en förvriden njutning i all rening. Katharina har också gjort det tydligt att P är en frestare, en person som behöver renas ofta.

Sodom ♂

∙ Homosexuell ∙ Självhatare ∙ Godhjärtad ∙ Osjälvisk ∙ Uppoffring ∙
SIA botade Sodoms homosexualitet och ett liv av självförakt kom till ända! Han blev fri att bli älskad av sina bröder och systrar, men också att ge av sitt eget hjärta och hjälpa andra. Men de syndiga tankarna återvände efter en tid och Sodom har inte förmått erkänna detta för resten av SIAs medlemmar. Han är rädd för att hans synd skall befläcka de andra och velar mellan att erkänna sin synd eller offra sin egen lycka och försvinna. Oavsett vad han gör kommer han att svika de som har kommit att förlita sig på hans hjälp.

 

Ester / Elias

∙ Samhällets olycksbarn ∙ Aggressiv ∙ Uppgiven ∙ Tvivlare ∙
Varje val i livet som E gjort har varit fel, inklusive att gå med i SIA. Det som räddade hens liv och i början var underbart blev snabbt ett helvete, men ändå har E stannat kvar. Det finns inget annat i världen utanför och kanske kan SIA fortfarande vara en väg till något bättre. E är fylld av hat och sorg och rädsla och velar mellan att vilja se SIA gå åt fanders och att vilja få vara en del av gemenskapen. Det ena behöver dock inte utesluta det andra…

Christian / Christina

∙ Psykisk sjukdom ∙ Hackkyckling ∙ Skamfylld ∙ Lojal ∙ Sanningssägare ∙
Vad som annars skulle förklaras som psykisk sjukdom är för SIA en demon som som slagit rot i C. Hen ses som flockens svarta får, ett ankare som hindrar resten från att stiga till Himmelen. Cs oberäkneliga sätt gör att hen ofta säger ‘sanningen’ även om ingen annan lyssnar på den. Samtidigt har Katharina förklarat att Gud har en speciell plan för C, ett hemligt och heligt syfte!