Katharina

Hennes blick är utomjordisk. Hon stirrar rakt in i din själ med sådan intensitet att den starkaste blir knäsvag. Hennes röst är honung som lindrar smärta men också bitter medicin åt den som är sjuk av synd. Hennes beröring har läkande kraft och en kyss av henne fyller varje person med extas. Hennes visdom och kunnande överträffas endast av de budskap som Herren själv förmedlar genom henne.

Detta är gåvor som Herren har skänkt henne för att hon skall kunna fullfölja det uppdrag hon fått: Att genom förlåtelsens sakrament frälsa de värdiga innan Herren vänder världen upp och ner. Saliga äro de som är utvalda!

Visst är det så att hon ibland brusar upp, när världen vänder sig emot oss, när någon i flocken gör ett felsteg eller när tyngden av hennes uppdrag blir för svår att bära, men även Jesus vacklade ibland. Hon är en av oss, men sannerligen det närmaste man kommer en ängel i mänsklig skepnad…

… i själva verket är hon en psykopat, en människa utan samvete och empati, men med en grundlig och analytisk förståelse av människors känslor och tankevärld. Kombinerat med hennes gudomliga karisma, vackra utseende och självsäkra sätt har hon förmågan att röra vid djupet av människors själar, få det mest osannolika att låta trovärdigt och det mest fruktansvärda att framstå som nödvändigt.

I tidig ålder fann hon den kristna gemenskapen i bibelbältet vid den finska västkusten och hittade också snabbt sin plats som Guds bästa barn. Under åren som gick mognade den personlighet som senare skulle ge upphov till Sjunde inseglets adventister. Startskottet var den pilgrimsfärd som hon förrättade till Jerusalem och där hon påstår sig ha mottagit ett budskap direkt från Gud: ett budskap om världens stundande undergång och brådskan att frälsa de värdiga. Med sina karismatiska gåvor, bibliska kunskap och skarpa intellekt var skapandet av en väckelserörelse en barnlek.

I begynnelsen var hennes rörelse just den utopi som hon lovat att den skulle vara och ännu idag är den sådan till ytan. Sakta men säkert började dock sekten avskärma sig från omvärlden och istället för att dela ut ovillkorlig förlåtelse började absurda straff utmätas för de minsta av synder. Samtidigt levde Katharina ett liv i dubbelmoral och begick ostraffat själv många av de synder hon dömde människorna i sin flock för. Om man kallas Guds utvalda och har förmågan att rättfärdiga sina handlingar kan man komma undan med vad som helst.

Man kan bara gissa huruvida allt detta från första början har varit en megalomans mästerliga plan, om psykisk sjukdom korrumperat henne eller om Satan själv slagit rot i Katharinas själ. Däremot kan ingen utomstående människa vid sina sinnens fulla bruk påstå att det Katharina åstadkommit under de senaste åren är en del av den gode Gudens plan.

Dessvärre är detta totalt främmande tankar för medlemmarna av Sjunde inseglets adventister. De är alla allt för djupt indoktrinerade i den vanvridna logik som Katharina skapat och allt för fängslade av hennes strålglans. Även nu när Katharina är frånvarande fortsätter församlingen av rent momentum i rasande fart mot en allt gruvligare framtid.